6972827078 ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 81, Γλυφάδα gspais@yahoo.gr